PREDELAVA ŽELEZNIH IN NEŽELENIH LIVARSKIH ODPADKOV

Predelava livarskih odpadkov

Železne kovine

Podjetje Reco S.r.l. se že več kot trideset let ukvarja z recikliranjem železa, predelavo livarskih odpadkov in radiometrično analizo železnih materialov, pri čemer neposredno sodeluje pri vseh fazah predelave, od zbiranja industrijskih odpadnih materialov do prevzema prek zabojnikov na lokaciji podjetja in rušenja industrijskih obratov. Podjetje, ki deluje v industrijskem središču breške pokrajine, med drugim nudi predelavo livarskih odpadkov, zbiranje železa, presejanje, analizo, rezanje, prevoz in skladiščenje, pri čemer reciklira kar 99,9 % prevzetega materiala. S skoraj popolno predelavo odpadkov podjetje Reco S.r.l. ponuja učinkovit in visoko ekološki proizvodni cikel. Storitev predelave livarskih odpadkov, obsega zbiranje kovinskih ostankov litja v jeklarnah, livarnah ter metalurških in jeklarskih industrijskih obratih. Podjetje te ostanke predela, očisti inertnih snovi in jih ponovno umesti v proizvodni cikel. Storitev podjetja vključuje tudi možnost brezplačne izposoje zabojnikov za zbiranje, prevoz in skladiščenje odpadnega materiala v skladu z najstrožjimi evropskimi predpisi in kriteriji EWC in EoW. Poleg tega podjetje nudi posredništvo za jeklarne, kot izhaja iz dovoljenja kategorije 8.

Recupero acciaio inox e colaticcio Brescia, Reco Metal Trading

NERJAVNO JEKLO

Recupero bave forgia e colaticcio Brescia, Reco Metal Trading

OSTANKI KOVANJA

Recupero colaticcio Brescia, Reco Metal Trading

LIVARSKI ODPADKI

Recupero correttivo fonderie e colaticcio Brescia, Reco Metal Trading

KOREKTIVI ZA LIVARNE

DEMOLIZIONE

RUŠENJE

Recupero lamierino palabile e colaticcio Brescia, Reco Metal Trading

KOVINSKE PLOŠČE, KI JIH JE MOGOČE NALOŽITI Z NAKLADALNIKOM

Recupero lamierino e colaticcio Brescia, Reco Metal Trading

KOVINSKE PLOŠČE

Recupero materozze e colaticcio Brescia, Reco Metal Trading

OGLJIKOVI NALIVKI

ncd

NALIVKI CD – NCD

TORNITURA-ACCIAIO-AL-CARBONIO

STRUŽENJE OGLJIKOVEGA JEKLA

TORNITURA-ACCIAIO-BASSO-LEGATO

STRUŽENJE MALO LEGIRANEGA JEKLA

TORNITURA-ACCIAIO-INOX

STRUŽENJE NERJAVNEGA JEKLA

Predelava livarskih odpadkov

Neželezne kovine

Ravno tako kot za železne ostanke se tudi za odpadne neželeznih kovine uporablja postopek predelave livarskih odpadkov in zbiranja materialov, čemur vedno sledi poglobljena analiza predelane kovine. Prva faza zajema radiometrično analizo, s katero se preverja prisotnost radioaktivnosti. Sledi analiza s spektrometri najnovejše generacije, s katerimi se natančno določi odstotkovna sestava materiala. To kupcu omogoča podrobno poznavanje lastnosti kovine, ki jo podjetje Reco S.r.l. pridobi s predelavo livarskih odpadkov in odpadnih kovin. Fazi čiščenja inertnih snovi, ki je bistvenega pomena za ponovno vključitev materiala v proizvodno verigo, sledi postopek presejanja in izbiranja, ki je sestavni del recikliranja neželeznih kovin. Med storitvami podjetja je tudi možnost brezplačne izposoje zabojnikov za zbiranje, prevoz in skladiščenje odpadnega materiala v skladu z najstrožjimi evropskimi predpisi in kriteriji EWC in EoW. Poleg tega podjetje nudi posredništvo za jeklarne, saj je pridobilo dovoljenje kategorije 8.

alluminio

ALUMINIJ

Recupero bronzo e colaticcio Brescia, Reco Metal Trading

BRON

Recupero ottone e colaticcio Brescia, Reco Metal Trading

MEDENINA

motori-elettrici

ELEKTRIČNI MOTORJI

Recupero rame e colaticcio Brescia, Reco Metal Trading

BAKER

cavi-elettrici

ELEKTRIČNI KABLI